Dílčí návody na jednotlivé operace - univerzálně použitelné napříč střihy. Například všívání zipu, podšívkování atd.